Kiến thức cho dược sĩ lâm sàng, thông tin thuốc

Trao đổi thông tin, thảo luận về công tác dược lâm sàng & thông tin thuốc trong bệnh viện

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↑
 1. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  6,061
 2. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  876
 3. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  761
 4. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  704
 5. duocthaibinh
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,889
 6. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,207
 7. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,451
 8. hapharm
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  2,059
 9. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  421
 10. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  551
 11. duochanoi
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  414
 12. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  629
 13. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  560
 14. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  569
 15. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  433
 16. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  520
 17. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  421
 18. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  427
 19. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  554
 20. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  727
 21. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  466
 22. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  425
 23. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  565
 24. manhdkh
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,490
 25. thonghup
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  790
 26. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  577
 27. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  418
 28. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  395
 29. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  431
 30. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  416
 31. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  371
 32. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  626
 33. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  407
 34. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  396
 35. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  404
 36. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  368
 37. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  400
 38. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  412
 39. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  385
 40. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  366
 41. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  369
 42. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  440
 43. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  341
 44. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  379
 45. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  390
 46. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  400
 47. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  364
 48. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  402
 49. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  421
 50. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  382
 51. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  408
 52. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  373
 53. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  366
 54. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  420
 55. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  373
 56. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  541
 57. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  350
 58. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  315
 59. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  373
 60. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  602
 61. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  426
 62. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  339
 63. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  381
 64. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  375
 65. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  343
 66. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  371
 67. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  389
 68. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  449
 69. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  381
 70. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  377
 71. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  380
 72. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  383
 73. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  378
 74. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  416
 75. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  398
 76. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  352
 77. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  446
 78. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  356
 79. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  359
 80. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  375
 81. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  382
 82. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  363
 83. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  372
 84. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  373
 85. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  376
 86. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  380
 87. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  744
 88. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  359
 89. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  374
 90. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  374
 91. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  378
 92. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  367
 93. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  388
 94. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  350
 95. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  369
 96. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  354
 97. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  362
 98. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  365
 99. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  402
 100. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  440
 101. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  375
 102. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  399
 103. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  337

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...