Kiến thức cho dược sĩ lâm sàng, thông tin thuốc

Trao đổi thông tin, thảo luận về công tác dược lâm sàng & thông tin thuốc trong bệnh viện

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↑
 1. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,921
 2. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  760
 3. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  644
 4. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  642
 5. duocthaibinh
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,522
 6. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,005
 7. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,284
 8. hapharm
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,850
 9. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  358
 10. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  456
 11. duochanoi
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  340
 12. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  539
 13. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  470
 14. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  471
 15. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  355
 16. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  435
 17. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 18. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 19. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  481
 20. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  596
 21. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  380
 22. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  354
 23. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  478
 24. manhdkh
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,347
 25. thonghup
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  713
 26. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  508
 27. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  339
 28. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 29. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 30. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  346
 31. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  300
 32. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  473
 33. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  343
 34. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  316
 35. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 36. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 37. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  319
 38. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  321
 39. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  323
 40. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  277
 41. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  316
 42. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  351
 43. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  281
 44. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  297
 45. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 46. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  316
 47. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 48. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  342
 49. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  331
 50. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  296
 51. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 52. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  286
 53. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  290
 54. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  335
 55. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  297
 56. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  391
 57. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  291
 58. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  260
 59. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  292
 60. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  451
 61. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  335
 62. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  274
 63. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  292
 64. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  303
 65. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  270
 66. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 67. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 68. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  381
 69. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 70. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 71. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 72. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 73. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  302
 74. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  331
 75. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  327
 76. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  279
 77. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  356
 78. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  272
 79. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  278
 80. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  291
 81. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  322
 82. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  283
 83. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 84. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 85. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 86. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  303
 87. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  646
 88. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  309
 89. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  292
 90. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 91. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  311
 92. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  305
 93. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  331
 94. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  293
 95. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 96. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  271
 97. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  303
 98. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  284
 99. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 100. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  328
 101. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  291
 102. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  314
 103. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  282

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...