Kiến thức cho dược sĩ lâm sàng, thông tin thuốc

Trao đổi thông tin, thảo luận về công tác dược lâm sàng & thông tin thuốc trong bệnh viện

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↑
 1. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,738
 2. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  819
 3. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  711
 4. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  686
 5. duocthaibinh
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,786
 6. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,147
 7. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,398
 8. hapharm
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,989
 9. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  392
 10. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  516
 11. duochanoi
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  382
 12. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  598
 13. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  530
 14. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  525
 15. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  409
 16. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  493
 17. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  384
 18. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  390
 19. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  527
 20. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  685
 21. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  427
 22. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  393
 23. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  524
 24. manhdkh
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,436
 25. thonghup
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  762
 26. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  554
 27. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  387
 28. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  359
 29. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  393
 30. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  392
 31. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  335
 32. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  576
 33. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  382
 34. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  368
 35. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  364
 36. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 37. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  361
 38. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  368
 39. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  363
 40. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  329
 41. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  353
 42. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  396
 43. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  318
 44. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  351
 45. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  354
 46. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  371
 47. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  350
 48. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  380
 49. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  381
 50. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  345
 51. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  391
 52. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  331
 53. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 54. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  391
 55. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  342
 56. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  494
 57. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 58. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  301
 59. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  339
 60. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  539
 61. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  388
 62. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  315
 63. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  338
 64. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  347
 65. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 66. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  344
 67. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  362
 68. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  424
 69. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  341
 70. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  353
 71. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  349
 72. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  362
 73. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  340
 74. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  376
 75. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  371
 76. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  321
 77. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  406
 78. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  316
 79. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  327
 80. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  338
 81. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  362
 82. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  325
 83. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 84. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  340
 85. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  339
 86. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  343
 87. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  699
 88. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  343
 89. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  331
 90. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  344
 91. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  342
 92. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  349
 93. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  365
 94. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  326
 95. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  334
 96. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 97. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  342
 98. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  325
 99. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  370
 100. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  395
 101. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  340
 102. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  360
 103. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  315

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...