Kiến thức cho dược sĩ lâm sàng, thông tin thuốc

Trao đổi thông tin, thảo luận về công tác dược lâm sàng & thông tin thuốc trong bệnh viện

Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  4,952
 2. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  760
 3. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  644
 4. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  414
 5. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  381
 6. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  501
 7. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  411
 8. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  311
 9. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  405
 10. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  375
 11. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  442
 12. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  425
 13. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,008
 14. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  507
 15. vonguoita99
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  626
 16. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  401
 17. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  417
 18. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 19. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  300
 20. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  289
 21. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  320
 22. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  400
 23. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  391
 24. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  409
 25. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  411
 26. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  406
 27. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  293
 28. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  283
 29. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  451
 30. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  441
 31. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  290
 32. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  337
 33. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  299
 34. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  428
 35. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  319
 36. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  284
 37. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  493
 38. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 39. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  286
 40. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  417
 41. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  423
 42. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  292
 43. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 44. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  323
 45. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  292
 46. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  288
 47. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  293
 48. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  396
 49. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  384
 50. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  518
 51. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  353
 52. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  261
 53. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  276
 54. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  405
 55. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  436
 56. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 57. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  291
 58. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  278
 59. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  311
 60. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 61. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  316
 62. tuyetnhungnapa
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  492
 63. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  329
 64. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  413
 65. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  319
 66. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  644
 67. hapharm

  Kháng sinh VAI TRÒ MACROLIDE TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁNG SINH

  VAI TRÒ MACROLIDE TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁNG SINH 5 5 1votes
  5/5, 1 phiếu
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,039
 68. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  280
 69. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  402
 70. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  272
 71. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  374
 72. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  285
 73. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  403
 74. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  357
 75. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  291
 76. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  344
 77. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  428
 78. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 79. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  392
 80. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 81. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  335
 82. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  381
 83. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  430
 84. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  393
 85. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  381
 86. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 87. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  363
 88. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 89. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  305
 90. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  272
 91. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 92. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 93. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  440
 94. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  327
 95. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  287
 96. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  445
 97. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  385
 98. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 99. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  534
 100. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  389
 101. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  332
 102. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  400
 103. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  282

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...