Kiến thức cho dược sĩ lâm sàng, thông tin thuốc

Trao đổi thông tin, thảo luận về công tác dược lâm sàng & thông tin thuốc trong bệnh viện

Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,866
 2. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  840
 3. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  732
 4. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  506
 5. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  444
 6. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  549
 7. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  459
 8. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  350
 9. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  492
 10. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  429
 11. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  504
 12. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  478
 13. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,173
 14. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  622
 15. vonguoita99
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  869
 16. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  459
 17. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  492
 18. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  355
 19. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  356
 20. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  340
 21. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  379
 22. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  487
 23. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  437
 24. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  460
 25. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  467
 26. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  459
 27. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  354
 28. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  331
 29. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  538
 30. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  520
 31. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  351
 32. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  404
 33. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  354
 34. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  504
 35. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  355
 36. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 37. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  608
 38. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  345
 39. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  342
 40. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  476
 41. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  471
 42. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  353
 43. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  379
 44. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  369
 45. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 46. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  351
 47. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  354
 48. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  471
 49. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  436
 50. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  570
 51. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  420
 52. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  306
 53. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  325
 54. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  479
 55. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  523
 56. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  419
 57. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  334
 58. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  341
 59. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  356
 60. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  369
 61. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  385
 62. tuyetnhungnapa
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  556
 63. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  374
 64. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  489
 65. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  387
 66. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  691
 67. hapharm

  Kháng sinh VAI TRÒ MACROLIDE TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁNG SINH

  VAI TRÒ MACROLIDE TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁNG SINH 5 5 1votes
  5/5, 1 phiếu
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,243
 68. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  338
 69. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  463
 70. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  335
 71. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  471
 72. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  346
 73. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  492
 74. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  424
 75. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  334
 76. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  402
 77. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  486
 78. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  400
 79. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  454
 80. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  350
 81. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  410
 82. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  439
 83. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  509
 84. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  473
 85. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  438
 86. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  362
 87. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  449
 88. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  369
 89. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  347
 90. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 91. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  369
 92. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  337
 93. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  491
 94. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  380
 95. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  342
 96. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  507
 97. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  441
 98. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  372
 99. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  595
 100. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  452
 101. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  394
 102. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  462
 103. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  327

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...