Kiến thức cho dược sĩ lâm sàng, thông tin thuốc

Trao đổi thông tin, thảo luận về công tác dược lâm sàng & thông tin thuốc trong bệnh viện

Sort by:
Tiêu đề ↓
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  5,475
 2. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  789
 3. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  680
 4. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  446
 5. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  396
 6. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  516
 7. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  429
 8. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 9. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  428
 10. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  398
 11. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  462
 12. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  444
 13. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,085
 14. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  557
 15. vonguoita99
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  730
 16. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  423
 17. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  441
 18. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  336
 19. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  316
 20. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  309
 21. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  336
 22. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  425
 23. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  411
 24. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  429
 25. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  432
 26. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  428
 27. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 28. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 29. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  476
 30. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  460
 31. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  309
 32. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  360
 33. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 34. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  447
 35. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  334
 36. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 37. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  547
 38. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  315
 39. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  300
 40. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  439
 41. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  442
 42. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  310
 43. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  338
 44. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  343
 45. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 46. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 47. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  310
 48. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  417
 49. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  406
 50. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  537
 51. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  376
 52. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  282
 53. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 54. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  426
 55. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  468
 56. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  354
 57. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 58. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  299
 59. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  328
 60. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  341
 61. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  338
 62. tuyetnhungnapa
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  520
 63. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 64. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  433
 65. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  337
 66. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  669
 67. hapharm

  Kháng sinh VAI TRÒ MACROLIDE TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁNG SINH

  VAI TRÒ MACROLIDE TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁNG SINH 5 5 1votes
  5/5, 1 phiếu
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  2,112
 68. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 69. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  424
 70. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  289
 71. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  419
 72. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 73. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  433
 74. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  384
 75. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  310
 76. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  362
 77. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  450
 78. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  368
 79. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  410
 80. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 81. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  356
 82. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  401
 83. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  457
 84. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  414
 85. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  395
 86. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 87. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  384
 88. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 89. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  321
 90. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  293
 91. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  323
 92. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  312
 93. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  458
 94. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  351
 95. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 96. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  472
 97. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  405
 98. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  344
 99. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  566
 100. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  407
 101. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  351
 102. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  422
 103. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  301

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...