Kiến thức cho dược sĩ lâm sàng, thông tin thuốc

Trao đổi thông tin, thảo luận về công tác dược lâm sàng & thông tin thuốc trong bệnh viện

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
 1. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  349
 2. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  375
 3. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 4. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  337
 5. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  412
 6. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  329
 7. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  305
 8. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 9. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 10. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  373
 11. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 12. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  329
 13. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  361
 14. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  335
 15. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  306
 16. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  320
 17. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  300
 18. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  300
 19. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  291
 20. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  297
 21. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  347
 22. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  303
 23. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  312
 24. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  285
 25. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 26. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  534
 27. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  288
 28. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 29. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  306
 30. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  311
 31. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  311
 32. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  312
 33. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  311
 34. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 35. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  297
 36. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  364
 37. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 38. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  319
 39. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 40. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  312
 41. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 42. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  294
 43. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  310
 44. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  305
 45. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  305
 46. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  363
 47. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 48. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  307
 49. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  302
 50. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 51. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  331
 52. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  302
 53. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  294
 54. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 55. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 56. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 57. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  280
 58. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  287
 59. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  307
 60. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  285
 61. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  283
 62. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  302
 63. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  303
 64. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  294
 65. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  283
 66. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 67. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 68. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  287
 69. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 70. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 71. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  311
 72. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  316
 73. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 74. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  294
 75. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 76. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  323
 77. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  321
 78. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  355
 79. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 80. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  374
 81. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  311
 82. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  306
 83. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  291
 84. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 85. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  289
 86. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  290
 87. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  284
 88. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 89. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  293
 90. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 91. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  319
 92. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  285
 93. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 94. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  272
 95. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  299
 96. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  294
 97. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 98. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  306
 99. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  312
 100. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  297

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...