Kiến thức cho dược sĩ lâm sàng, thông tin thuốc

Trao đổi thông tin, thảo luận về công tác dược lâm sàng & thông tin thuốc trong bệnh viện

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
 1. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  395
 2. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  429
 3. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  393
 4. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  379
 5. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  503
 6. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  374
 7. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  347
 8. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  369
 9. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  369
 10. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  493
 11. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  368
 12. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  406
 13. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  483
 14. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  391
 15. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  367
 16. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  388
 17. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  364
 18. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  344
 19. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  329
 20. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  343
 21. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  460
 22. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  358
 23. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  382
 24. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 25. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  334
 26. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  595
 27. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  343
 28. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  356
 29. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  359
 30. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  380
 31. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  377
 32. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  358
 33. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  372
 34. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  381
 35. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  355
 36. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  412
 37. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  372
 38. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  390
 39. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  344
 40. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  364
 41. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  391
 42. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  357
 43. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  351
 44. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  364
 45. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  373
 46. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  449
 47. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  360
 48. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  356
 49. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  353
 50. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  367
 51. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  380
 52. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  343
 53. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  336
 54. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  360
 55. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  353
 56. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  372
 57. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  345
 58. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  349
 59. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  357
 60. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 61. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  338
 62. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  368
 63. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  365
 64. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  344
 65. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  331
 66. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  369
 67. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  362
 68. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  342
 69. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  363
 70. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  360
 71. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  356
 72. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  385
 73. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  337
 74. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  336
 75. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  370
 76. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  388
 77. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  377
 78. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  425
 79. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  377
 80. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  471
 81. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  375
 82. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  363
 83. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  334
 84. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  377
 85. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  340
 86. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  351
 87. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 88. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  379
 89. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  354
 90. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  419
 91. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  387
 92. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  346
 93. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  350
 94. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 95. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  347
 96. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 97. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  375
 98. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  355
 99. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  355
 100. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  358

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...