Kiến thức cho dược sĩ lâm sàng, thông tin thuốc

Trao đổi thông tin, thảo luận về công tác dược lâm sàng & thông tin thuốc trong bệnh viện

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
 1. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  368
 2. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  398
 3. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  368
 4. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  352
 5. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  435
 6. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 7. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  321
 8. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 9. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  323
 10. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  417
 11. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  319
 12. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  357
 13. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  403
 14. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  356
 15. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  323
 16. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  337
 17. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 18. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  322
 19. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  312
 20. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  314
 21. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  393
 22. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  323
 23. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 24. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  303
 25. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  318
 26. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  566
 27. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 28. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  315
 29. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  322
 30. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  329
 31. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 32. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 33. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 34. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  327
 35. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 36. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  383
 37. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  325
 38. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  340
 39. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  316
 40. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  328
 41. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  338
 42. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  310
 43. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  327
 44. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  323
 45. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  321
 46. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  384
 47. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 48. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  325
 49. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  321
 50. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  322
 51. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  350
 52. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  320
 53. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 54. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 55. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  319
 56. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  344
 57. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  297
 58. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  301
 59. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 60. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 61. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  300
 62. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  321
 63. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  322
 64. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  311
 65. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 66. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  341
 67. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 68. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 69. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  335
 70. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  320
 71. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  328
 72. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  338
 73. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  312
 74. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  313
 75. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  322
 76. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  342
 77. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  341
 78. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  378
 79. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  342
 80. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  419
 81. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  329
 82. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  322
 83. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  310
 84. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  349
 85. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  309
 86. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  309
 87. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  298
 88. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  338
 89. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  310
 90. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  354
 91. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  337
 92. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 93. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  324
 94. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  293
 95. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  315
 96. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  310
 97. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  349
 98. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  329
 99. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  327
 100. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  315

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...