Kiến thức cho dược sĩ lâm sàng, thông tin thuốc

Trao đổi thông tin, thảo luận về công tác dược lâm sàng & thông tin thuốc trong bệnh viện

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓
 1. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  310
 2. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  330
 3. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  678
 4. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  323
 5. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  316
 6. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  317
 7. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  334
 8. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  300
 9. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  343
 10. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 11. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  299
 12. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  289
 13. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  384
 14. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 15. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  351
 16. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  351
 17. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  319
 18. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  341
 19. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  326
 20. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 21. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  325
 22. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  402
 23. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  346
 24. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  314
 25. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  290
 26. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  323
 27. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  316
 28. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 29. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  356
 30. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  491
 31. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  310
 32. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  282
 33. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 34. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  437
 35. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  321
 36. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  360
 37. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  308
 38. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  304
 39. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  368
 40. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  314
 41. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  348
 42. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  362
 43. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  336
 44. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  334
 45. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  335
 46. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  318
 47. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  301
 48. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  376
 49. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  335
 50. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  295
 51. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  344
 52. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  343
 53. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  336
 54. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  315
 55. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  333
 56. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  341
 57. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  366
 58. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  526
 59. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  320
 60. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  369
 61. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  374
 62. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  331
 63. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  363
 64. tuanvina
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  536
 65. thonghup
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  741
 66. manhdkh
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,391
 67. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  500
 68. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  376
 69. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  402
 70. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  645
 71. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  507
 72. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  371
 73. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  354
 74. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  467
 75. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  386
 76. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  494
 77. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  496
 78. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  566
 79. duochanoi
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  364
 80. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  483
 81. duochanoi
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  376
 82. hapharm
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,925
 83. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,355
 84. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  1,085
 85. duocthaibinh
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  4,691
 86. duocthaibinh
  Trả lời:
  0
  Đọc:
  669

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...