Tài liệu Dược

 1. Pharmanews
  5/5, 1 rating
  Tải xuống:
  15
  Updated:
  5/6/15
 2. ngocmai

  DƯỢC ĐIỂN ANH 2007

  Dược điển Anh (British Pharmacopoeia)
  4/5, 1 rating
  Tải xuống:
  25
  Updated:
  13/5/15
 3. duocsingheo

  Hướng dẫn sử dụng kháng sinh 2015

  Bộ y tế vừa ban hành “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” ngày 2 tháng 3 năm 2015
  5/5, 3 ratings
  Tải xuống:
  55
  Updated:
  13/5/15
 4. duocsingheo
  5/5, 1 rating
  Tải xuống:
  58
  Updated:
  6/5/15