DƯỢC ĐIỂN ANH 2007

Dược điển Anh (British Pharmacopoeia)

 1. ngocmai
  Dược điển Anh (British Pharmacopoeia) là bộ sách có thẩm quyền tập họp các tiêu chuẩn cho dược phẩm của Anh. Nó là tài liệu tham khảo chính yếu cho những ai làm trong ngành nghiên cứu, phát triển và sản xuất dược phẩm. Tài liệu này cũng bao gồm công thức chế tạo và thuốc dùng trong thú y.
  upload_2015-5-13_8-44-16.jpeg
  dung and Đào Quỳnh 789 like this.

Recent Reviews

 1. Anonymous
  Anonymous
  4/5,
  Version: 2007
  Wonderfull!!