Giáo trình Hóa hữu cơ - DHYDTPHCM Tập 1

giao trinh hoa huu co

 1. Pharmanews
  Đây là giáo trình chính thức đào tạo Dược Chính Quy ở Khoa Dược - ĐH Y Dược TP.HCM.
  Chủ biên: PGS. TS Trương Thế Kỷ.
  Định dạng: PDF
  Size: 5,052KB.
  Số trang: 322.
  [​IMG]

Recent Reviews

 1. Anonymous
  Anonymous
  5/5,
  Version: Tập 1
  EXCIENT!