Giáo trình Hóa hữu cơ Tập 2

giao trinh hoa huu co

 1. Pharmanews
  Đây là giáo trình chính thức đào tạo Dược Chính Quy ở Khoa Dược - ĐH Y Dược TP.HCM.
  Chủ biên: PGS. TS Trương Thế Kỷ.
  Định dạng: PDF
  Size: 2,549KB.
  Số trang: 183.
  [​IMG]