Sách tư vấn nhà thuốc

Thảo luận trong 'Trao đổi kinh nghiệm quản lý, mở nhà thuốc bán lẻ' bắt đầu bởi ngocmai, 10/3/17.

 1. ngocmai

  ngocmai Dược sĩ

  Mỗi ngày, mọi ngƣời đến các quầy thuốc cộng đồng để xin lời khuyên điều trị các bệnh nhẹ. Một nhà thuốc trung bình tiếp nhận tối thiểu 10 yêu cầu nhƣ thế mỗi ngày; với một số nhà thuốc, con số này còn cao hơn nhiều. Với khối lƣợng công việc của các bác sĩ ngày càng tăng, điều này có vẻ là nguyên nhân làm cho quầy thuốc cộng đồng sẽ là địa chỉ đầu tiên mà bệnh nhân ghé tới đối với các bệnh thông thƣờng. Ngƣời dân tới quầy thuốc thƣờng có 3 trƣờng hợp:  Xin lời khuyên về các triệu chứng  Hỏi mua một thuốc đã biết  Xin lời khuyên về sức khoẻ tổng quát (ví dụ nhƣ về các thực phẩm thức năng) Dƣợc sĩ có vai trò quan trọng trong việc nhận biết các triệu chứng, đƣa ra các lời khuyên liên quan đến thuốc không kê đơn và đòi hỏi có kiến thức, kỹ năng liên quan đến nhiều bệnh và cách thức điều trị chúng. Thêm vào đó, dƣợc sĩ có trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên bán hàng của họ cung cấp các lời khuyên và khuyến cáo phù hợp
  Sách này đƣợc dịch để làm tài liệu tra cứu cá nhân và chuẩn bị tài liệu cho biên soạn một quyển sách mới về tƣ vấn dùng thuốc tại nhà thuốc ở Việt Nam. Việc dịch sách CHƢA xin phép tác giả và nhà xuất bản gốc, do đó KHÔNG AI ĐƢỢC PHÉP CHIA SẼ CÔNG KHAI TÀI LIỆU NÀY DƢỚI MỌI HÌNH THỨC.
  DOWNLOAD
   
  Bài viết mới
  Kinh nghiệm mở nhà thuốc bởi hapharm, 23/11/15 lúc 16:07

  Bình Luận Bằng Facebook

Đang tải...

Chia sẻ trang này